نیلوفرانه

خدایا!به من بیاموز عاشق تو باشم,نه خودم

 

زندگی مجالی برای شکفتن است و شکوفایی ، حق ماست

 تولد و شکفتن احساس خوشایندی است

 حسی است که روحت در هوای آن قد میکشد

 و در این قد کشیدن ، دستهای تورا

 در دست میگیرد و به سمت کمال بالا میبرد.

 تولد و شکفتن حسی است که طعم شیرین رضایت را

 به قلبت هدیه میکند

 دلت را از شادی پر میسازد

 و احساس مفید بودن به تو و زندگیت هدیه میکند

تولد و شکوفایی ، جاذبه دلنشین زندگی است

 و زندگی بدون جاذبه

 چیزی جز تجربه کسالت روزهای خسته کننده بی ثمر نیست.

 تولد جریانی تکراری نیست

 و از آنجا که خالی از توقف و رکود و تکرار است

 هرگز خسته کننده نیست.

 نو شدن روحت را تازه میکند

 اگر خسته ای بدان به جای نو شدن در حال مبارزه ای.

 زندگی یک مجال است

 اما نه مجالی برای مبارزه و نبرد.

 در روز تولدت با خودت خلوت کن

 رویاهایت را کنکاش کن

خوب نگاه کن و خودت را مرور کن.

 مراقب باش با خودت غریبه نشوی.

شکفتن بی تقلا ممکن نیست

باید جاذبه قد کشیدن به سمت نور

 و رسیدن به خورشید در تو انگیزه ایجاد کند

 که رنج کنار زدن خاک و گذشتن از مرز تاریکی

 برایت به شوق تبدیل شود.

 و در لحظه نو شدن به نزدیکترین شاخه پرثمر

 به خورشید فکرکن ، جایی که روزی به آن میرسی

 جایی که جای توست

نزدیک تر به نور ، نزدیکتر به کمال

 جایی که رضایت قلبت طعم به یادماندنی

  لذت از لحظه های زندگی را پیشکشت میکند.

 و در آن لحظه است که میشکفی ، نو می شوی

 و تولد میشوی.

فرصت دوباره زندگي كردنم و تولدم مبارك.

 

نوشته شده در دوشنبه 1393/05/27 توسط نیلوفرانه| |

Design By : Night Melody